Wat doen we

Kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het moeilijk heeft

Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, rest eigenlijk weinig keuze. Naast de steun van het OCMW kunnen financieel zwakkeren terugvallen op de bedeling van voedselpaketten. Daarbij moeten ze natuurlijk tevreden zijn met wat de samensteller van het pakket er heeft ingestoken. De vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen wil een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief bieden voor deze vorm van noodhulp: een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen.

Het isolement doorbreken

De Sociale Kruideniers willen eveneens een ontmoetingsplaats zijn in het kader van armoedebestrijding. Door de financieel zwakkeren uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun problematiek vervult de Sociale Kruidenier een maatschappelijke rol.

In onze winkels vinden de mensen een luisterend oor, een goed gesprek en bijkomende hulp die hun leven weer op de rails kan zetten. De Sociale kruidenier biedt ook arbeidstrajecten aan in de vorm van vrijwilligerswerk, sociale tewerkstelling, werkervaringsprojecten en initiatieven in het kader van armoedebestrijding die een volledige sociale integratie op termijn mogelijk maken.

Hoe gaan we tewerk?

De Sociale Kruidenier is een winkel. De klanten zijn mensen in armoede. Een objectieve toetsing op basis van duidelijke criteria bepaalt of iemand klant kan worden of niet. Deze toetsing gebeurt door een toeleider die hiervoor een mandaat heeft.

De klanten kiezen uit kwaliteitsvolle producten en betalen hiervoor. De betaalde prijs ligt steeds onder de marktprijs. Er wordt vraaggericht gewerkt: men bouwt het aanbod uit op basis van de vragen en noden van mensen in armoede. Het aanbod bestaat dus niet uit de (vervallen) overschotten van de voedingsindustrie. Mensen in armoede verdienen net als iedereen kwaliteit en keuzevrijheid.

De Sociale Kruidenier zorgt dat zijn medewerkers - betaalde krachten en vrijwilligers - inzicht hebben in de leefwereld van mensen in armoede.
Omdat de Sociale Kruidenier zich in zijn werking wil onderscheiden van de ‘gewone noodhulp' en zijn visie en werkwijze wil bewaken, wordt er gewerkt met een kwaliteitslabel.

De Sociale Kruidenier hoopt door zijn aanwezigheid en manier van werken een mentaliteitswijziging teweeg te brengen in de manier waarop er in Vlaanderen aan noodhulp wordt gedaan.

Visie op armoedebestrijding

De Sociale Kruidenier neemt een belangrijke rol op in de strijd tegen armoede op individueel, organisatorisch en samenlevingsniveau.

De Sociale Kruidenier is een ontmoetingsplaats voor mensen in armoede. Leven in armoede is meestal een eenzaam en stressvol bestaan. Een plek waar mensen bij een tas koffie op adem kunnen komen en een luisterend oor vinden, is dan ook belangrijk. Hiervoor wordt binnen de werking de nodige tijd en ruimte voorzien. Er wordt ook op een aanklampende manier gewerkt. Mensen in armoede worden aangesproken op hun capaciteiten. Ze worden uitgenodigd om mee te werken in alle aspecten van de werking.

Op deze manier wil de Sociale Kruidenier mensen laten groeien en uit hun maatschappelijk isolement halen.

Vrijwilligerswerk, maar ook betaald werk, kan hierin een belangrijke rol spelen. Hierbij richt de Sociale Kruidenier zich op diegene die het verst van de arbeidsmarkt staan. Het creëren van een positieve werkervaring staat hierbij centraal.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie