Brochure

In het zoekproces naar alternatieven om op een meer menswaardige wijze noodhulp te verlenen aan mensen in armoede, is de sociale kruidenier ontstaan.

Individuen, organisaties en besturen vinden in het model een aantal aspecten terug die hen motiveren om dit in hun eigen omgeving te implementeren.
Meestal wordt dit vooraf gegaan door een onderzoeksfase waarbij wordt nagegaan hoe men op andere plaatsen in Vlaanderen tracht vorm te geven aan deze nood.

De brochure van Sociale Kruideniers Vlaanderen wil hiervan deel uit maken.
Het wilt een antwoord formuleren op vragen zoals :

  • Welke systemen van voedselbedeling bestaan er?
  • Wat is een Sociale Kruidenier en waarin onderscheidt die zich van traditionele voedselhulp?
  • Hoe begin je aan een Sociale Kruidenier?
  • Met welke reglementering dient een Sociale Kruidenier rekening te houden?
  • Hoe organiseer je sociale tewerkstelling in een Sociale Kruidenier?
  • enz.

Deze brochure heeft niet de pretentie van volledigheid maar kan eerder bekeken worden als zinvolle opstap en hulp met de bedoeling om mensen die de schouders willen zetten onder deze vernieuwde aanpak, te motiveren en te steunen.

Het model Sociale Kruidenier is een ‘work in progress’. Steeds zijn we op zoek naar vernieuwing en trachten we in de invulling van onze missie in te spelen op nieuwe tendensen, sociale veranderingen en noden. Deze evoluties delen we met elkaar en ook graag met u.

Aarzel dan niet om met ons verder in contact te komen of even op bezoek te gaan bij lopende projecten. We ontvangen u graag, delen met enthousiasme onze ervaring en wensen u veel werkkracht toe in de oprichting van een sociale kruidenier in uw omgeving.

Download hieronder de brochure Sociale Kruideniers Vlaanderen.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie