Steun de Sociale Kruidenier in uw buurt!

Om de goede werking van het netwerk van de Sociale Kruideniers te garanderen rekenen de Sociale Kruideniers in Vlaanderen op de steun van vele partners.

Steden, gemeenten, OCMW’s en vrijwilligers, maar ook producenten, distributeurs en sponsors die willen ijveren voor een buurtwinkel waar ook de financieel zwakkeren terecht kunnen, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen.

Vrijwilligers

De Sociale Kruideniers worden ondersteund door een enthousiaste vrijwilligerswerking. Zij zorgen voor de goede dagelijkse werking in de winkel en de nevenactiviteiten. De vrijwilliger staat dicht bij de mensen, maakt sociaal contact met de klanten, nodigt hen uit voor een babbel en zorgt voor een drankje. Werken in de Sociale Kruidenier verloopt in een ontspannen omgeving zodat er een goede sfeer heerst tussen de vrijwilligers onderling en de klanten van de sociale kruidenier.

Heb je interesse? Neem dan contact op met één van de Sociale Kruideniers in jouw buurt.

Steden, gemeenten, OCMW's

De Sociale Kruideniers hebben alle hulp en steun nodig van stedelijke en gemeentelijke bestuursorganen. Als armoedebestrijdingsinitiatief wil de Sociale Kruidenier zich inbedden in het lokaal sociaal beleid.

Waar allerlei plaatselijke organisaties en werkingen, via objectieve criteria, mensen kunnen toeleiden naar een Sociale Kruidenier, zo kan een plaatselijke overheid hulp bieden op vlak van infrastructuur, logistieke en professionele omkadering.

Producenten en distributeurs

De Sociale Kruideniers bieden enkel kwaliteitsvolle basisproducten aan. Deze producten worden te koop aangeboden aan klanten. De kostprijs ligt onder de marktprijs.

De Sociale Kruideniers zijn steeds op zoek naar goedkope en kwaliteitsvolle basisproducten. Kunt u ons daarbij helpen? Neem dan contact met ons op.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie