Wie zijn we

De vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen werd op 28 juli 2010 opgericht met als doel een koepelorganisatie voor de Sociale Kruideniers in Vlaanderen uit te bouwen, om de aankooppositie van de Sociale Kruideniers te versterken en een kwaliteitslabel te creëren.

Missie en visie: een structureel alternatief voor noodhulp

De vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen wil via een groeiend netwerk van winkels voor armen een structureel alternatief bieden voor de klassieke noodhulp. We vertrekken daarbij vanuit een visie op armoede als een probleem dat op het niveau van het individu én de samenleving moet opgelost worden. De pijlers van onze visie zijn:

  • respect voor de menselijke waardigheid, door armen te behandelen als klanten, hen kwaliteit en keuzevrijheid aanbieden in de winkels;
  • emancipatie en sociale insluiting door hen in de winkel een ontmoetingsplaats en arbeidsmogelijkheden aan te bieden;
  • bijdragen aan het armoedebestrijdingsbeleid door de ontwikkeling van een netwerk van winkels met een eigen kwaliteitslabel en door de samenwerking met andere partners.

Een kwaliteitslabel

De vzw wil uitgroeien tot een koepelorganisatie die haar visie via een eigen kwaliteitslabel implementeert. Het label is gebaseerd op een aantal criteria waaraan (kandidaat-)kruideniers moeten voldoen op vlak van:

  • de winkel, o.a. het aanbod, de kwaliteit, de verkoop;
  • de klanten, o.a. de doorverwijzing door onafhankelijke diensten;
  • de ontmoetingsruimte, o.a. de omgang met de klanten, de samenwerking met lokale armoedebestrijdingsinitiatieven;
  • de tewerkstelling, o.a. de soorten opportuniteiten.
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie